TP. Thái Nguyên: 9 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP

Năm 2022, TP. Thái Nguyên có 9 sản phẩm (đều thuộc nhóm sản phẩm chè) của 6 đơn vị đăng ký tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Trong đó, Hợp tác xã (HTX) chè Hảo Đạt, xã Tân Cương có 3 sản phẩm (gồm: Chè móc câu, chè đinh và kẹo lạc chè xanh); Công ty CP Nông sản Thái Nguyên có 2 sản phẩm (gồm: Bộ sản phẩm trà túi lọc Ngũ trà, Trung du trà).

Các sản phẩm còn lại của 4 đơn vị, gồm: HTX trà xanh Thái Nguyên, ở phường Phan Đình Phùng (với sản phẩm Bảo Ngọc Trà); HTX chè Thủy Thuật, xã Phúc Trìu (với sản phẩm Nhất Tâm Trà); HTX chè Kim Thoa, ở xã Phúc Xuân (sản phẩm Đinh Đinh Trà); HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Bắc Thái, ở xã Tân Cương (sản phẩm Dương Trà).

Hiện nay, TP. Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, tổ chức xây dựng thương hiệu. Cùng với đó, thành phố cũng chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan trình cơ quan chức năng chấm điểm, thẩm định…

Đến nay, TP. Thái Nguyên đã có 27 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó, 26 sản phẩm thuộc nhóm chè, 1 sản phẩm Du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải. Trong số đó, có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao (chè tôm nõn của HTX chè Hảo Đạt); 22 sản phẩm đạt 4 sao; 4 sản phẩm đạt 3 sao.