THƯ MỜI THAM GIA HỘI CHỢ QUỐC TẾ QUÀ TẶNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI 2021 - HANOI GIFT SHOW 2021