Thông Tin Về Hội Chợ Hàng Lưu Niệm Chất Lượng Cao Thủ Đô 2021 - Hanoi Great Souvenir 2021

Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện quảng bá, giao thương ngành Thủ công mỹ nghệ lớn nhất cả nước Hội chợ hàng lưu niệm chất lượng cao Thủ Đô - Hanoi Great Souvenir 2021 sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại đồng thời phục vụ nhu cầu mua sắm đồ trang trí, đồ dùng gia đình, các mặt hàng lưu niệm chất lượng cao của các nghệ nhân; làng nghề truyền thống đậm đà bản sắc văn hoá Thăng Long - Hà Nội.
- - -
Hội chợ mở cửa đón khách từ 17-19/12/2021
Địa điểm: Cung Triển lãm Kiến trúc QHXD Quốc Gia, số 1, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Quý khách tham dự vui lòng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid của BTC
***
During the series of events for Handicraft trade promotion, the biggest event named Hanoi Great Souvenir 2021 will bring many opportunities for cooperation and trade promotion to buyers and sellers.
It also serve the shopping-holist who enjoy in handicraft for decorations, household appliances, high-quality souvenirs of artisans; and traditional craft villages which in soul of Thang Long - Hanoi culture.
- - -
Welcome to Hanoi Great Souvenir 2021
Opening’s time from 17 to 19 December 2021
No 1, Do Duc Duc Street, Nam Tu Liem, HN
***
手工芸品の貿易促進のための一連のイベントの間に、Hanoi Great Souvenir 2021という名前の最大のイベントは、買い手と売り手に協力と貿易促進のための多くの機会をもたらします。
また、装飾品、家電製品、職人の高品質のお土産を手工芸品で楽しむショッピングホリストにもサービスを提供しています。タンロンの魂の中にある伝統的な工芸村-ハノイの文化。
------
ハノイグレートお土産2021へようこそ
2021年12月17日から19日までの開店時間
***
수공예품 무역 진흥을 위한 일련의 행사 중 가장 큰 행사인 Hanoi Great Souvenir 2021은 구매자와 판매자에게 협력 및 무역 진흥을 위한 많은 기회를 제공할 것입니다.
또한 장식, 가전 제품, 장인의 고급 기념품을 위한 수공예품을 즐기는 쇼핑 홀리스트를 제공합니다. Thang Long - 하노이 문화의 영혼을 담은 전통 공예 마을.
- - -
하노이 그레이트 기념품 2021에 오신 것을 환영합니다
영업시간 2021년 12월 17일 ~ 19일