Thông Cáo Báo Chí Hội Chợ Hàng Lưu Niệm Chất Lượng Cao Thủ Đô 2021 - Hanoi Great Souvenir 2021