Tranh Ghép Vải Vụn Art

Thông tin sản phẩm: Vụn Art ra đời với mong muốn góp phần giải quyết 3 vấn đề mà toàn xã hội quan tâm: Bảo tồn, giữ gìn và phát triển văn hóa truyền thống là một mục tiêu quan trọng đối với mỗi quốc gia trong một “thế giới phẳng”, Bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm bền vững cho các đối tượng yếu thế trong đó có người khuyết tật. Tái sử dụng các nguyên vật liệu thừa trong quá trình sản xuất để bảo vệ môi trường.

Số lượng
Đang tải dữ liệu...